<<ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՇԻՐԱԶ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ, ՄԱՐԴԸ>> ԳԻՐՔ Բ 20.12.2016թ.

Այսօր Հովհաննես Շիրազի հուշատուն-թանգարանում տեղի ունեցավ Սամվել Մուրադյանի <<Հովհաննես Շիրազ

բանաստեղծը, մարդը>> Գիրք բ - ի շնորհանդեսը: