Թանգարանների գիշեր՝ 21.05.2016թ.

Թանգարանների գիշերը Հովհ. Շիրազի հուշատուն-թանգարանում