Թանգարանի տնօրենը, Գյումրու քաղաքապետը, Շիրակի մարզպետը

Director of the museum, Mayor of Gyumri, Governor of Shirak Region