<<Կոչեմ ապրողաց>> խորագրով միջոցառում Հովհաննես Շիրազի հուշատուն-թանգարանում

<<Կոչեմ ապրողաց>> խորագրով միջոցառում Հովհաննես Շիրազի հուշատուն-թանգարանում