Գյումրու օր - 30.09.2018 ժամը 16:00

Հովհաննես Շիրազ - <<Անտիպ էջեր>> գրքի շնորհանդես

Արա Շիրազ <<Հետահայաց ցուցահանդես>>