Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, 31/04, Վարպետաց փող., 101
Հեռախոսահամար՝ +374312 55142, 094055142
Էլ. փոստ՝ shirazmuseum@gmail.com
Կայք՝ www.shiraz.am

գրեք մեզ

այն ինչը նշված է հետևյալ սիմվոլով * համարվում է պարտադիր լրացման համար